TASK SPOT

usługi dla twojej firmy - twoje miejsce zadań

praca na odległość nie stanowi problemu

Wirtualna asystentka zajmuje się różnymi zadaniami i pracami, w zależności od potrzeb swojego klienta. Ogólnie rzecz biorąc, jej zadaniem jest pomaganie w wykonywaniu codziennych zadań i organizowaniu czasu, aby klient mógł skoncentrować się na ważniejszych zadaniach lub aktywnościach. Wirtualna asystentka może dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta, w zależności od jego branży, rozmiaru biznesu i celów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności i produktywności klienta, poprzez wsparcie w codziennych zadaniach i organizacji czasu.

dlaczego
warto
ze
mną
współpracować?

oszczędność czasu
oszczędność pieniędzy
wysoka jakość usług
dostosowanie usług do potrzeb i zmieniających się warunków

oferta

ZADANIA, W KTÓRYCH MOGĘ CI POMÓC

PROJEKTOWANIE STRON WWW
ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
ORGANIZACYJNE
MARKETINGOWE
WIZERUNKOWE

USŁUGI

projektowanie

projektowanie i wykonywanie stron internetowych na platformie WordPress

przebudowa istniejącej strony internetowej na platformie WordPress

usługa abonamentowa opieki i aktualizacji strony internetowej na platformie WordPress

identyfikacja - logo

przygotowywanie prezentacji danego produktu i usługi

administracja biura

ogólne prowadzenie biura

sporządzanie i uzupełnianie dokumentów oraz wniosków

generowanie dokumentów firmowych i faktur

komplementacja dokumentów

zakładanie w E-PUAP profilu zaufanego i podpisu kwalifikowanego

organizacja

doradztwo w kwestiach
wizerunkowych

organizowanie podróży i spotkań

kontakt

TASK SPOT

kontakt@taskspot.pl

+48 509 950 805

NIP 9721079717

© 2023 Developed by TASK SPOT